Tehdään lapsille hyvä päivä, yhdessä!

KoKoTuKi toimii koulun ja kodin välisenä yhteistyöfoorumina. Se haluaa vaikuttaa koulun viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä järjestää mukavaa toimintaa koulupäivään ja sen jälkeiseen aikaan. Perinteisesti yhdistys on järjestänyt mm. myyjäisiä sekä muita tapahtumia koululla sekä kerää rahaa Kirkonkylän koulun koululaisten hyväksi tehtäviin hankintoihin.

Yhdistys tiedottaa pääasiassa sosiaalisessa mediassa, jotta sen toiminta tulee tutuksi mahdollisimman monelle perheelle ja näin ollen vanhempien yhteydenottokynnys pienenee.

YHDISTYKSEN TOIMIJAT

Yhdistys toimii Kirkonkylän koulun vanhempien vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen hallitus koostuu aktiivijäsenistä, jotka sitoutuvat toimimaan yhdistyksen hyväksi. Hallitus edustaa kaikkia Kirkonkylän koulun vanhempia ja huoltajia. Kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat, sekä koulun henkilöstön jäsenet, ovat tervetulleita mukaan.

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua haluamallaan tavalla mm. johtokunnan jäsenenä, auttamalla myyjäisissä ja muiden tapahtumien järjestelyissä ja toteutuksessa, kertomalla toiveita ja ideoita toiminnasta tai järjestämällä mukavaa toimintaa koululaisillemme vanhempainyhdistyksen tuella. Osallistuminen yhdistyksen kokouksiin tai tapahtumiin ei automaattisesti sido eikä velvoita yhdistystoimintaan.

Yhdistys kerää vuosittain vapaaehtoista kannatusmaksua, joka käytetään Kirkonkylän koulun oppilaiden iloksi ja tarpeisiin. Yhdistyksen infokirje lähetetään syyslukukauden alkupuolella, ja siinä annetaan mahdollisuus kannatusmaksun suorittamiseen.

Tervetuloa mukaan!


KoKoTuKi ry (Koulu-Koti-Tuusula-Kirkonkylä) on vuonna 1995 perustettu rekisteröity vanhempainyhdistys, jonka tarkoitus on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. KoKoTuKi tukee koteja ja koulua pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä tuoda esiin vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.